скоро

Цени

 

Оцветяване на: Кол-во/ мярка Цена без ДДС
Джанти (в зависимост от размера) 1 брой от 60 до 100лв
Други предмети с избор на дизайн от следните 1 кв.м. от 60 до 100лв
Други предмети със специално зададен от клиента дизайн 1 кв.м. от 80 до 120лв

 

ЗАБЕЛЕЖКА:
Минималната цена за поръчка е 20лв.
В цената влиза предварително боядисване и финално лакиране.
Други обработки, ако такива се налагат, се калкулират допълнително.
При количества, по-големи от 5 кв. м. са предвидени прогресивни отстъпки.
Независимо от размера на предмета, ширината на използваното фолио може да бъде 25, 50,75 или 100см.

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-1118-C0001
„Създаване и развитие на студио, използващо иновативни технологии за оцветяване на предмети с неправилна форма”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress